Siirtokelpoisten puukoulujen hankinta on kauaskantoinen sijoitus – CASE: Järvenpään kaupunki

Siirtokelpoisten puukoulujen hankinta on kauaskantoinen sijoitus – CASE: Järvenpään kaupunki

Ismo Laitakari, toimitusjohtaja, Teijo-Talot

Tässä puheenvuorossa käsitellään siirtokelpoisten puukoulujen hankintaa ja niiden roolia pitkäkestoisina investointeina, käyttäen esimerkkinä Järvenpään kaupunkia. Teijo-talot Oy, alun perin siirtokelpoisia pientaloja valmistanut yritys, on vuodesta 2018 keskittynyt julkisen palvelurakentamisen ja yritysten toimitilarakentamisen alueelle. Yritys on tunnustettu vastuullisen puurakentamisen edelläkävijä, ja heidän tehdastuotantonsa on Joutsenmerkki-sertifioitu.

Teijo-talot korostaa siirtokelpoisten rakennusten ekologisuutta ja muuntojoustavuutta. Heidän mukaansa väliaikaisiin väestötiloihin sijoittaminen ei ole taloudellisesti järkevää, ja suosittelevat pysyvien, muuntojoustavien ja siirrettävien rakennusten hankkimista.

Esimerkkinä mainitaan Järvenpään kaupunki, joka on investoinut pysyvän rakennustavan mukaisesti toteutettuihin siirtokelpoisiin puumodulikouluihin sisäilmaongelmien ja oppilasmäärien kasvun vuoksi. Nämä koulut ovat teknisesti ja laadullisesti pysyviä rakennuksia ja niitä voidaan siirtää ja muuntaa tarpeen mukaan. Teijo-talon toimitusjohtaja Ismo Laitakari korostaa, että investointi modulaariseen, muuntojoustavaan puurakentamiseen on sekä taloudellisesti että ekologisesti järkevä ratkaisu.