Rakennushankkeen päätoteuttajan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu

Rakennushankkeen päätoteuttajan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu

Harri Savolainen, Lujatalo Oy