Rakennusalan yhtiöiden näkymät ja arvonmääritys

Olli Koponen Inderes Oy, Osakeanalyytikko