Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisten tiivistysten haasteet ja ratkaisut

Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisten tiivistysten haasteet ja ratkaisut

Kai Salo, Sika Finland Oy

Kai Salo Sika Finland Oy:stä kertoo ByggSMART-puheenvuorossaan saumausmassojen merkityksestä rakennuksissa. Hän painottaa, että vaikka saumausmassat ovat taloudellisesti pieni osa rakentamista, niiden vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen ja tiiviyteen on merkittävä. Saumausmassat auttavat vähentämään rakennusten lämpövuotoja, jotka voivat muodostaa jopa 40 prosenttia rakennusten lämmityskustannuksista.

Ilmastonmuutoksen myötä rakennusten saumojen suunnittelun ja toteutuksen tarkkuus korostuu entisestään. Salo mainitsee myös lainsäädännön muutokset, jotka vaikuttavat rakennusmateriaalien käyttöön. Sika Finland on kehittänyt uuden Purform-teknologian, joka tarjoaa puhtaamman ja kestävämmän vaihtoehdon perinteisille saumausmassoille.

Salo haastaa arkkitehdit pohtimaan saumojen esteettistä roolia rakennuksissa, korostaen saumojen mahdollisuutta toimia visuaalisina elementteinä rakennusten suunnittelussa.