Puurakentamisen runkomelu- ja tärinäneristysratkaisut

Tuomas Laitinen, Christian Berner Oy