Keskustelu: Rakentamisen kiertotalous & vihreä rakentaminen

Keskustelu: Rakentamisen kiertotalous & vihreä rakentaminen

Kim Salvén, VP Sales & Marketing, Peikko Group
Antti Ruuska, CEO, Green Building Council

Tässä keskustelussa käsitellään rakentamisen kiertotaloutta ja vihreää rakentamista, jotka ovat nykypäivän rakennusalalla keskeisiä teemoja. Keskustelussa vieraana ovat Betoniliitoksi ja Liittopalkkeja valmistavan Peikko-grupin myynti- ja markkinointijohtaja Kim Salveén sekä Suomen Green Building Councilin toimitusjohtaja Antti Ruuska.

Keskustelussa korostetaan, että nykyrakentamisessa tulisi ottaa huomioon kestävä kehitys ja kiertotalouden periaatteet. Salveén mainitsee ”Design for Demolition” -periaatteen, jossa rakennukset suunnitellaan jo alun perin purettaviksi. Tämä mahdollistaa rakenteiden ja materiaalien uudelleenkäytön, mikä lisää rakennusten arvoa ja tukee kiertotaloutta. Hän tuo esille myös käytännön esimerkkejä, kuten projektin Shipholin lentokentän läheisyydessä, joka on rakennettu tätä periaatetta noudattaen.

Ruuska puolestaan painottaa, että vaikka Suomi on edistynyt kiertotalouden alalla, on vielä paljon tehtävää. Hän korostaa, että kiertotalouden edistämisessä on tärkeää lainsäädännön tuki ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Ruuska myös nostaa esiin, että kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa rakennusprojekteissa.

Salveén mainitsee Peikon käyttävän kierrätettyä terästä tuotteissaan ja esittelee ”Delta Beam” -tuotetta, joka on valmistettu 90 prosenttisesti kierrätetystä teräksestä. Hän korostaa myös matalapohjaratkaisun merkitystä ympäristöystävällisenä vaihtoehtona, joka vähentää rakennusten korkeutta ja siten materiaalien käyttöä.

Keskustelussa tuodaan esiin ajatus siitä, että tulevaisuudessa uudisrakentamisen sijaan tulisi keskittyä olemassa olevien rakennusten korjaamiseen ja kehittämiseen. Tämä edellyttäisi, että rakennuksia suunniteltaisiin alusta alkaen useaan eri käyttötarkoitukseen soveltuviksi. Keskustelun lopuksi todetaan, että kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden saavuttaminen rakennusalalla vaatii kaikkien toimijoiden, myös tilaajien ja sijoittajien, sitoutumista ja yhteistyötä.