Keskustelu: Kiinteistöt & rakentaminen kaupunkikehityksen kontekstissa

Keskustelu: Kiinteistöt & rakentaminen kaupunkikehityksen kontekstissa

Jouni Arola, toimitilajohtaja, Lahti
Henrik Lönnqvist, kaupunkikehityspäällikkö, Kuntaliitto

Tässä keskustelussa käsitellään Suomen kaupunkien väestökehityksen vaikutusta rakentamiseen. Keskustelun aiheita ovat kaupungistuminen, vihreä siirtymä, ja niiden merkitys kaupunkien elinvoimaisuudelle. Kuntaliiton kaupunkikehityspäällikkö Henrik Lönnqvist korostaa kaupunkien tärkeää roolia kansantaloudessa ja alueellisessa kehityksessä. Hän mainitsee, että suuret kaupunkiseudut kasvavat edelleen, mutta myös pienemmät kaupungit voivat olla elinvoimaisia, jos ne kykenevät ylläpitämään työllisyyttä ja hyvinvointia. Uudet energiamuodot, kuten tuuli- ja aurinkovoima, voivat myös tuoda lisäeloa kuntatalouteen.

Lahden kaupungin toimitilanjohtaja Jouni Arola kertoo Lahden kaupungin tilanteesta. Hän keskittyy kaupungin tyhjenevien sote-rakennusten myymiseen ja etätyön vaikutukseen toimistotilojen tarpeeseen. Arola korostaa, että Lahdessa pyritään tekemään kestäviä investointeja ja suuntaamaan ne pitkäikäisiin kohteisiin.

Keskustelussa pohditaan myös kaupunkien rakennuskannan rahoitusta ja tulevaisuuden suunnitelmia rakentamisen ja kaupunkikehityksen alueella. Sekä Lönnqvist että Arola korostavat kestävän kehityksen ja tulevaisuuteen suuntautuvien investointien merkitystä, vaikka taloudelliset haasteet tuovatkin omat haasteensa.