Ikkunoilla on merkitystä

Timo Nissinen ja Minna Keränen, Pihla Oy