Haastattelu: Rockcycle-kierrätysjärjestelmä mahdollistaa kivivillatuotteiden suljetun materiaalikierron kierrättämisen myös Suomessa

Haastattelu: Rockcycle-kierrätysjärjestelmä mahdollistaa kivivillatuotteiden suljetun materiaalikierron kierrättämisen myös Suomessa

Kalle Vuorinen, tekninen päällikkö, Rockfon
Daniel Mickos, markkinointi ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, Rockwool

Rockwoolin ja Rockfonin yhteinen kierrätysohjelma Rockcycle esiteltiin Daniel Mikkoksen ja Kalle Vuorisen toimesta. Rockcycle on kehitetty kierrättämään kivivillasta valmistettuja tuotteita, kuten Rockwool-eristeitä, Rockfon akustiikkalevyjä ja RockPanel julkisivulevyjä. Tämä innovatiivinen ohjelma on ollut käynnissä jo 19 maassa, ja se lanseerattiin Suomessa noin vuosi sitten. Ensimmäiset askeleet otettiin Tanskassa, jossa ohjelma alkoi.

Kierrätysprosessi alkaa, kun urakoitsijat hankkivat Rockwoolin kierrätyspalvelun, joka kattaa kierrätettävän materiaalin keräämisen, käsittelyn ja kuljetuksen. Kierrätykseen osallistuvat urakoitsijat saavat kierrätettävien materiaalien keräämiseen tarkoitetut säkit, ja kerätyt materiaalit toimitetaan Rockwoolin Vantaan varastolle. Siellä ne murskataan ja pakataan, jonka jälkeen ne lähetetään Norjaan, missä sijaitsee Rockwoolin tehdas. Tehdas käyttää kerättyä materiaalia uusien tuotteiden valmistuksessa, jolloin suljettu materiaalikierto toteutuu.

Daniel Mikkos korostaa, että Rockcycle on ympäristövastuullinen teko, joka ei ole taloudellisesti tappiollinen yrityksille. Kierrätysohjelma on suunniteltu vastaamaan kaatopaikkojen kustannuksia, mutta lisää samalla rakennusmateriaalien kestävyyttä ja vähentää jätteen määrää. Kalle Vuorinen puolestaan painottaa suunnittelijoiden ja kiinteistöomistajien roolia kierrätysprosessissa. Tuleva rakennuslaki tulee asettamaan uusia vaatimuksia kierrätykselle, mutta Rockwool ja Rockfon toivovat, että markkinat omaksuvat kierrätyksen osaksi normaalia toimintaa jo ennen lain voimaantuloa.

Rockcycle edustaa merkittävää askelta rakennusteollisuudessa kohti ympäristövastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Se tarjoaa konkreettisen ratkaisun rakennusmateriaalien kierrätykseen ja vähentää samalla rakennusteollisuuden ympäristövaikutuksia.