CASE Purso: Kierrätysalumiinin hyödyntäminen julkisivurakentamisessa

CASE Purso: Kierrätysalumiinin hyödyntäminen julkisivurakentamisessa

Lauri Hautanen, Key Account Manager, Purso

Lauri Hautanen Purso Oy:ltä toi esiin ByggSMART verkkomessuilla Purson edistyneet alumiinirakentamisen menetelmät, painottaen erityisesti kierrätysalumiinin merkitystä julkisivurakentamisessa. Hautanen, joka työskentelee tuotepäällikkönä yhtiön rakennusjärjestelmissä, jakoi tietoa alumiiniprofiilien laajasta käyttöalueesta rakennusteollisuudessa.

Purso, suomalainen alumiinin moniosaaja, on erikoistunut asiakaskohtaisiin alumiiniprofiileihin ja niiden jatkojalostukseen. Yhtiöllä on yli 60 vuoden kokemus alalla ja sen ydinosaamista ovat erityisesti alumiiniprofiilien valmistus ja pintakäsittely. Purson tuotevalikoimaan kuuluvat niin alumiiniset sälejärjestelmät julkisivuihin, ikkunat ja ovet kuin myös valaisinjärjestelmät.

Kierrätysalumiinin käyttö on yksi Purson keskeisistä teemoista. Hautanen korosti, kuinka kierrätysalumiinin käyttö ei ainoastaan vähennä energiankulutusta ja pienennä hiilijalanjälkeä, vaan myös tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Hän toi esille, että Purson kierrätysalumiini tulee omalta sulatolta, mikä mahdollistaa lähialueen raaka-aineiden hyödyntämisen ja pienentää kuljetusmatkoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Hautasen esitys sisälsi myös useita esimerkkejä Purson toteuttamista projekteista, joissa oli hyödynnetty alumiinirakenteita monipuolisesti. Hän käsitteli alumiinin luontaisia ominaisuuksia, kuten kestävyyttä, korroosionkestoa ja keveyttä, jotka tekevät alumiinista erinomaisen materiaalin rakentamiseen, erityisesti julkisivujen suunnittelussa. Alumiiniprofiilien suunnittelun vapaus ja matalat muottikustannukset mahdollistavat ainutlaatuisten ja innovatiivisten ratkaisujen luomisen rakennusten julkisivuihin.

Yhteenvetona, Lauri Hautasen esitys antoi kattavan kuvan Purson roolista alumiinirakentamisen alalla, korostaen alumiinin ympäristöystävällisyyttä ja kierrätettävyyttä sekä Purson kykyä tuottaa räätälöityjä ratkaisuja moderniin rakentamiseen.